© Suomen Villakoirakerho r.y.  Finska Pudelklubben

Suomen Villakoirakerho SVK - Finska Pudelklubben FPK r.y. Virallinen rotujärjestö

ENGLISH


VUODEN AGILITYVILLAKOIRA

VUODEN AGILITYTULOKASVILLAKOIRA

VUODEN NUORI AGILITYOHJAAJA


Tulokset tulee olla lähetettynä 31.1.2017 klo 24:00 mennessä. Myöhästyneitä tuloksia ei huomioida. Agilitytulosten ilmoittamista helpottaaksemme olemme luoneet kaavakkeen, joka laskee koirakon pisteet automaattisesti sen jälkeen, kun tulokset on sinne kirjattu. Lisätietoja agility@villakoirakerho.com

Kaavake:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uvfY5qyma_szAWWYo9d2zjwiQqOFfVYjsov4ZVK8Bns/edit?usp=sharing


Osallistumisoikeus


Vuoden agilityvillakoira -, Vuoden agilitytulokasvillakoira- ja Vuoden nuori agilityohjaaja -kilpailuihin voivat osallistua Suomen koirarekisteriin rekisteröidyt Suomen Villakoirakerho ry:n jäsenten villakoirat. Koiran omistajan ja ohjaajan on oltava Suomen Villakoirakerho ry:n jäseniä ja jäsenmaksun on oltava maksettuna ko. Vuodelta.


Vuoden agilityvillakoirakilpailuun voivat osallistua kaikki kilpailukauden aikana virallisissa kilpailuissa kisanneet koirat.


Vuoden agilitytulokasvillakoirakilpailuun voivat osallistua ne koirakot, jotka ovat aloittaneet kisaamisen kilpailukauden aikana tai edellisenä kilpailukautena, mutta osallistuneet edellisellä kaudella korkeintaan viiteen (5) kilpailuun (starttiin) ja kisanneet kilpailukaudella edelleen ykkösluokassa.


Vuoden nuori agilityohjaajakilpailun osallistumisoikeus alkaa sen vuoden alusta, jonka aikana ohjaaja täyttää kymmenen (10) vuotta ja päättyy sen vuoden lopussa, jonka aikana ohjaaja täyttää 17 vuotta. Vuoden nuori agilityohjaajakilpailuun osallistuvien tulee ilmoittaa tulosten ilmoittamisen yhteydessä ohjaajan syntymäaika sekä erikseen mainita osallistuminen ko. kilpailusarjaan.


Pisteiden laskemisesta


Kilpailuiden tulosten tulee olla Suomen Kennelliiton virallisten 1.-, 2.- ja/tai 3.-luokkien yksilökilpailuista. Mukaan ei lasketa joukkuekilpailuja.

1. Vuoden agilityvillakoirapisteitä laskettaessa otetaan huomioon enintään kymmenen (10) tulosta. Kilpailuista jaetaan tulos- ja sijoituspisteitä sekä erillisistä ansioista lisäpisteitä. Kaikkien tuloksiin laskettavien pisteiden (tulos- ja sijoituspisteet sekä lisäpisteet) täytyy olla saavutettu saman ohjaajan kanssa. Tulokset voivat olla 1.-, 2.- tai 3.-luokasta.

2. Vuoden agilitytulokasvillakoirapisteisiin lasketaan enintään kuusi (6) tulosta, jotka on saavutettu kilpailukauden aikana 1.- ja 2.-luokista.

3.  Vuoden nuori agilityohjaajapisteet lasketaan kuten Vuoden agilityvillakoirakilpailun pisteet.


Mikäli useampi koira saa saman pistemäärän, lasketaan koiran kaikki sen vuoden aikana saavutetut nollat yhteen ja voittaja on se, jolla on enemmän nollatuloksia. Mikäli nollatuloksetkin menevät tasan, on voittaja se, jolla on eniten 1. sijoja, 2. sijoja jne.


Kilpailuaika

Kilpailuaika on kalenterivuosi.

 

Tulosten ilmoittaminen


Tulokset tulee lähettää sähköpostitse tai postitse tammikuun 31. päivään mennessä (postileima) Puudeli-lehdessä ja kerhon nettisivuilla mainittuun osoitteeseen.

Tulokset tulee kopioida Suomen Kennelliiton (SKL) tai Suomen Agilityliiton (SAGI) kotisivuilta tai lähettää linkki agi.fi:n tuloslistaan. Niiden tulosten osalta, jotka eivät vielä näy kyseisillä sivustoilla, tulee toimittaa kopio kilpailukirjasta, tuomarin sihteerin lipukkeesta tai muusta luotettavasta tuloslistauksesta.

Tuloksista kertyneet pisteet tulee itse laskea valmiiksi pistetaulukon mukaisesti Excel-lomakkeelle. Lisäksi tulee ilmoittaa koiran viralliset tiedot, kilpailuluokka ja omistajan yhteystiedot. Kysymyksissä ota yhteyttä ilmoittautumisten vastaanottajaan.

Epäselvissä tapauksissa tulosten hyväksymisestä päättää Suomen Villakoirakerho ry:n hallitus. Puutteellisia tai myöhästyneitä tietoja ei huomioida.


Palkintojen jakaminen


Vuoden agilityvillakoirakilpailussa palkitaan voittaja mini-, medi- ja maksiluokassa. Vuoden agilitytulokasvillakoira- ja Vuoden nuori ohjaaja -kilpailuissa palkitaan voittajat. Palkinnot jaetaan kilpailuvuotta seuraavan vuoden Suomen Villakoirakerho ry:n erikoisnäyttelyssä.


Sääntöihin voi tehdä muutoksia vain Suomen Villakoirakerho ry:n hallitus. Säännöt astuvat voimaan 1.1.2015.


Tulos- ja sijoituspisteet

Kymmenen (10) tuloksen perusteella annetaan tulos- ja sijoituspisteitä seuraavien taulukoiden mukaisesti.


Tulospisteet
Sijoituspisteet

Sijoituspisteitä jaetaan sijoituksen ja luokan koon mukaan. Jos luokan koko on yli 30 koiraa, sijoituspisteet kerrotaan kahdella.


Lisäpisteet

Lisäpisteitä annetaan seuraavista ansioista.
Arvokisat

Suora valinta Vuoden agilityvillakoiraksi


Kilpailuvuonna SM-kisoissa tai MM-karsinnoissa kolmen parhaan joukkoon sijoittunut koira voidaan valita suoraan Vuoden agilityvillakoiraksi. Mikäli näissä kisoissa on kaksi saman säkäluokan koiraa saavuttanut saman sijoituksen, voittaa enemmän pisteitä kerännyt koira.


Vuoden Agilityvillakoirasäännöt

Agility-yhteyshenkilönä toimii Alli Arppe

puh. 040 415 8481 agility@villakoirakerho.com

TULOS

1-LUOKKA

2-LUOKKA

3-LUOKKA

0

4

8

16

0.01 - 0.99

3

6

12

1.00 - 5.99

2

4

8

6.00 - 15.99

1

2

4

Sijoitus

1-LUOKKA

2-LUOKKA

3-LUOKKA

I

4

5

10

II

2

3

8

III

1

2

6

IV


1

4

V2

SM-kilpailut / MM-karsinnat

Pisteitä

Osallistumisoikeus

10

Osallistuminen

10

Sijoitus

Rotumestaruus (villakoirien agilitymestaruus-kilpailu)

Piirin-mestaruudet

SM-kilpailut

MM-karsinnat

I

12

15

80

II

8

10

60

III

4

5

40

IV


3

30

V


2

20

VI


1

10

VII8

VIII7

IX6

X5

Finaalipaikka10