© Suomen Villakoirakerho r.y.  Finska Pudelklubben

Suomen Villakoirakerho SVK - Finska Pudelklubben FPK r.y. Virallinen rotujärjestö

ENGLISH

Syyskokous


Sunnuntaina, 5.11.2017 klo 12.00


Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskus
Tuomarinkyläntie 1, Helsinki


Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 11.30


Kokouksessa käsitellään
- sääntöjen 13 §:ssä mainitut asiat

Erovuoroiset hallituksen jäsenet:
Varsinaiset jäsenet: Mirja Ivanov, Jaana Rinkinen, Sirkka Virtanen
Varajäsen: Taina Nieminen

__________________________


Syyskokouksen jälkeen klo 13.00

Heli Hyytiäisen luento koiran liikkumisesta

Luento esittelee koiran liikkumisen perusteita, selittää liikkumista ongelmanratkaisuna esimerkiksi ontuman yhteydessä sekä kertoo koirien liikkumiseen liittyvän tutkimustyön tuloksista.


Heli Hyytiäinen on valmistunut fysioterapeutiksi vuosituhannen vaihteessa, ja erikoistunut eläinfysioterapiaan vuonna 2003. Lisäksi hän on suorittanut Master of Science in Veterinary Physiotherapy tutkinnon Lontoon Royal Veterinary Collegessa vuonna 2012, ja väitellyt Helsingin Yliopiston Eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2015, aiheenaan toiminnallisen testipatterin kehittäminen polvisairaille koirille. Potilastyötä Heli tekee Yliopistollisessa pieneläinsairaalassa. Hän tekee myös tutkimustyötä, ja luennoi aktiivisesti niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.Suomen Villakoirakerho SVK  r.y.