© Suomen Villakoirakerho r.y.  Finska Pudelklubben

Suomen Villakoirakerho SVK - Finska Pudelklubben FPK r.y. Virallinen rotujärjestö

ENGLISH

Vuosikokous

lauantaina 31.10.2020 klo 12.00

Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 11.30


Ja


Syyskokous

lauantaina 31.10.2020 klo 13.00


Molemmissa kokouksissa käsitellään sääntöjen 13 §:ssä mainitut asiat.


Erovuoroiset hallituksen jäsenet
Varsinaiset jäsenet: Johanna Markola, Sinikka Arppe ja Alli Arppe
Varajäsen: Kati Hänel


Mikäli edustat valtakirjalla toista kerhon jäsentä, varaa kumpaakin kokousta varten oma valtakirja.


Kokouspaikka: Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus, Tuomarinkyläntie 1, Helsinki


Suomen Villakoirakerho SVK  r.y.